2014-11-21

FM-controller/Avtalscontroller

Karolinska Universitetssjukhuset, Beställaravdelning FM (Facilities Management)
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukhuset omsätter drygt 16 miljarder och tillhandahåller vård till samtliga Sveriges landsting samt även i viss utsträckning till utländska...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-02
2014-11-21

Handläggare med arkivariekompetens

Karolinska Universitetssjukhuset, sektionen för arkivhantering, Kansliavdelningen
Karolinska Universitetssjukhuset står inför nya utmaningar. Under 2015 påbörjas arbetet med att införa den nya processbaserade arkivredovisningen. Likaså ska sjukhuset inför flytten till Nya Karolinska lämna över sina äldre arkivhandlingar till Landstingsarkivet. Vi söker därför dig med...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-22
2014-11-21

Anestesisjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Ortopedoperation
Välkommen till Ortopedoperation på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna! Vi söker en anestesisjuksköterska som vill arbeta med ortopedi i ett trevligt gäng. Vi har tre elektiva operationssalar och två akutsalar där vi bedriver högspecialiserad ortopedisk operationssjukvård inom flera...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-12
2014-11-21

Sjuksköterska, natt

Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken
Vill du jobba som nattsjuksköterska i vårdens mest spännande verksamhet? – Sök till oss på Infektionskliniken på Karolinska. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med 15.000 medarbetare som tillsammans arbetar för att...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-28
2014-11-21

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset, Njurmedicinska kliniken, dialysmottagningen A14
Är du intresserad av att arbeta med både akut och kroniskt njursjuka patienter? Då kan vår hemodialysmottagning vara en verksamhet för dig! A14 i Solna är en behandlingsmottagning inom njurmedicinska kliniken som bedriver specialiserad hemodialysbehandling varav flertalet patienter, cirka 85...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-14
2014-11-21

Radiokemist

Karolinska Universitetssjukhuset, PET-verksamheten vid Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus där man hela tiden strävar efter att förbättra den moderna sjukvården. Radiokemiverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en omfattande produktion av spårsubstanser för positron emissions...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-21
2014-11-21

Sjuksköterska, natt

Karolinska Universitetssjukhuset, Geriatriska kliniken, B74
Vi söker Sjuksköterska, natt till Geriatriska kliniken i Huddinge
Sista ansökningsdatum: 2014-12-07
2014-11-20

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset, Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA, Huddinge
Vill du ha möjligheten att vara med oss på KAVA när vi flyttar in på vår helt nya vårdavdelning i början av 2015? I slutet av februari 2015 flyttar KAVA in i framtidens vårdavdelning med 24 vårdplatser var av de allra flesta är enkelrum. Vi kommer tillsammans att ha möjligheten att utveckla...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-08
2014-11-20

Barnsjuksköterskor / Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset, barnkirurgisk gastromedicinsk dagvårdsverksamhet
Vi söker dig som är intresserad av att vidareutveckla vår dagvårdsverksamhet som har sex vårdplatser, inom barnkirurgi, urologi och gastromedicin. Dagvården ingår i avdelning Q 83:s verksamhet som vårdar barn från 0 till 18 år. Avdelningen har 21 vårdplatser varav två...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-28
2014-11-20

Chefsjuksköterska med delat ledarskap

Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnakutkliniken
B88 är en spännande och utvecklande arbetsplats som präglas av mycket glädje och kunskap. Verksamheten bedrivs i Huddinge och avdelningen har 15-22 vårdplatser för barn i åldern 0-18 år. Vi vårdar barn med ett brett medicinskt panorama och samverkar med ett flertal sektioner inom...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-07

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-11-21

Två ST-Läkare

Danderyds Sjukhus AB
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB är en...
2014-11-21

Medicinsk sekreterare

Danderyds Sjukhus AB
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin är en dynamisk arbetsplats som har 50 medarbetare, varav 4 är...
2014-11-21

Projektledare i HBT-frågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lafa är ett regionalt metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns...
2014-11-21

FM-controller/Avtalscontroller

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS