2014-09-01

AKA/ Studentansvarig sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, MAVA, akutvårdsavdelning M81-83
Tycker Du att det är roligt med studenter? MAVA söker efter en ny AKA/studentsamordnare. MAVA, Internmedicinsk akutvårdsavdelning i Huddinge ingår i Akutkliniken och vårdar akutsjuka patienter. Till avdelningen kommer patienter från akutmottagningen under dygnets alla timmar. Vi bedriver...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-14
2014-09-01

Specialistsjuksköterskor, dag och natt

Karolinska Universitetssjukhuset, Neonatalverksamheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största. Vi tillgodoser vård och omvårdnad av förtidigt födda och sjuka nyfödda barn i omedelbar anslutning till födelsen. Vi bedriver en högteknologisk vård med barnet och dess föräldrar i centrum. Vi vill undvika...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-15
2014-09-01

Koordinatorsjuksköterska Barn

Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnakutkliniken B88
Avdelning B86-88 är en akut allmänpediatrisk intagningsavdelning för barn 0-18 år. Patienterna läggs främst in från barnakuten, men platser finns också för elektiv vård av kroniskt sjuka barn och ungdomar. Vi har korta vårdtider vilket leder till hög patientomsättning och vi använder PNV...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-30
2014-09-01

Sektionschef Barnanestesi/operation/uppvak

Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnanestesi-operation-intensivvårdsverksamheten är ett av åtta verksamhetsområden inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den är en av få specialiserade verksamheter inom anestesi/intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva sjukvård på internationell nivå tillsammans med forskning,...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-28
2014-09-01

Sjuksköterskor dag/natt

Karolinska Universitetssjukhuset, avdelning Q 82, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Vill du vara med och utveckla en verksamhet där det händer spännande saker i vardagen? Gillar du situationer som utmanar både din personlighet och dina yrkeskunskaper? Om ditt svar är ja, är du välkommen till oss på Q 82 S, neuropediatrisk akutvårdsavdelning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-12
2014-09-01

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för Aferes och Stamcellshantering
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar en regionblodcentral med blodgivningsverksamhet, patientbehandling med olika aferestekniker, ett komplett kliniskt immunologiskt laboratorium samt en omfattande FoUU verksamhet. Verksamhet bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-28
2014-09-01

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för Aferes och Stamcellshantering
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar en regionblodcentral med blodgivningsverksamhet, patientbehandling med olika aferestekniker, ett komplett kliniskt immunologiskt laboratorium samt en omfattande FoUU verksamhet. Verksamhet bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-28
2014-09-01

Specialistläkare /Bitr överläkare / Överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, öppenvårdsgynekologi, Hudkliniken / Sesam
Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av Sveriges ledande Hudkliniker. Vi bedriver specialiserad och högspecialiserad dermatovenereologisk vård. Vår verksamhet präglas av att vi är ett forsknings- och undervisningssjukhus då vi har huvudansvar för dermatovenereologisk forskning och...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-23
2014-09-01

Undersköterska natt

Karolinska Universitetssjukhuset, Reumatologiska kliniken, avdelning D26
Vi kan erbjuda dig som är undersköterska ett spännande, mycket omväxlande och stimulerande arbete med patienter i alla åldrar på slutenvårdsavdelning D26 i Solna. På avdelningen vårdas främst patienter med autoimmuna systemsjukdomar med mångfacetterade symtom. Arbetet här hos oss ger därför...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-15
2014-09-01

Medicinsk sekreterare

Karolinska Universitetssjukhuset, Kvinnoklinikens Verksamhetsadministration
Karolinska Universitetssjukhuset har Sveriges största kvinnoklinik och i vårt uppdrag ingår högspecialiserad vård, forskning, utveckling och utbildning. Vi är 800 anställda, har enheter för obstetrik och gynekologi både i Solna och i Huddinge. Kvinnokliniken tar emot patienter från hela Sverige och...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-14

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-09-01

Sjuksköterskor

Danderyds Sjukhus AB
Vill du arbeta på Sveriges näst största akutmottagning! Akutmottagningen Danderyds Sjukhus söker...
2014-09-01

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Medicinkliniken, som har 500 medarbetare och åtta avdelningar, vårdar ca 9000 patienter årligen....
2014-09-01

Vikarierande IT-samordnare

Danderyds Sjukhus AB
Danderyds sjukhus söker IT-samordnare till e-hälsa. Enheten ansvarar för att kravställa...
2014-09-01

Utan dina andetag sjuksköterskor

Danderyds Sjukhus AB
UTAN DINA ANDETAG kan vi inte fortsätta uppbyggnaden av lungverksamheten på Danderyds Sjukhus. Just...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS