2014-10-24

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset, kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA Huddinge
Vill du ha möjligheten att vara med oss på KAVA när vi flyttar in på vår helt nya vårdavdelning i början av 2015? I slutet av februari 2015 flyttar KAVA in i framtidens vårdavdelning med 24 vårdplatser var av de allra flesta är enkelrum. Vi kommer tillsammans ha möjligheten att utveckla vårt...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-10
2014-10-24

Vill du bli neonatalsjuksköterska! Sök

Karolinska Universitetssjukhuset, våra tjänster där specialistutbildning ingår
I ett samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset inom Södersjukhuset samt Karolinska Institutet välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska att söka denna specialistutbildning. Utbildningen bygger på...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-24
2014-10-24

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för Aferes och Stamcellshantering
Vill du ha ett spännande arbete på dagtid och möjlighet att fokusera på en patient i taget? I så fall har vi ditt nya jobb! Klinisk immunologi och transfusionsmedicin omfattar en regionblodcentral med blodgivningsverksamhet, patientbehandling med olika aferestekniker, ett komplett kliniskt...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-10
2014-10-24

Sjuksköterska som vill lite mer - Välkommen

Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken
Är du en nyutexaminerad sjuksköterska som vill utvecklas inom vårdens mest spännande verksamhet? - Sök till oss på Infektionskliniken på Karolinska. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med 15.000 medarbetare som...
Sista ansökningsdatum: 2014-10-30
2014-10-24

Erfaren sjuksköterska med ambitioner - Välkommen

Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken
Vill du jobba som sjuksköterska i vårdens mest spännande verksamhet? - Sök till oss på Infektionskliniken på Karolinska. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med 15.000 medarbetare som tillsammans arbetar för att...
Sista ansökningsdatum: 2014-10-30
2014-10-24

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, avd R71 Geriatriska kliniken
Vi söker sjuksköterska till avd. R71, Huddinge. Avdelningen är en akutgeriatrisk avdelning med 19 vårdplatser. Vi vårdar somatiskt sjuka patienter som också drabbats av konfusion. Patientklientelet ställer höga krav på personalen både vad gäller bemötande och omvårdnad. Patienterna kommer till oss...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-06
2014-10-24

Sjukhusfysiker / MR-fysiker

Karolinska Universitetssjukhuset, Bild och funktionsfysik Huddinge
På Sektionen för bild- och funktionsfysik i Huddinge arbetar c:a 35 personer varav 18 är sjukhusfysiker. Sektionen är indelad i enheter för röntgenfysik, nuklearmedicinsk fysik, MR-fysik samt en avdelning för klinisk nuklearmedicinsk diagnostik. Allt är samlat i helt nya och fräscha lokaler....
Sista ansökningsdatum: 2014-11-21
2014-10-24

Specialistläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken, sektion för urologisk cancer
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Med våra 600 medarbetare är Onkologiska kliniken Sveriges största cancerklinik och en av Karolinska...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-17
2014-10-23

ST-läkare

Karolinska Universitetssjukhuset, akutsjukvård, Akutkliniken
Vill du vara med och utforma framtidens akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge? Karolinska Universitetssjukhuset har tagit beslut om att införa akutläkarbemanning på sina akutmottagningar. Detta kommer att innebära en stor satsning på att utveckla arbetssättet på vår...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-01
2014-10-23

Specialistläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, akutsjukvård, Akutkliniken
Vill du vara med och utforma framtidens akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge? Karolinska Universitetssjukhuset har tagit beslut om att införa akutläkarbemanning på sina akutmottagningar. Detta kommer att innebära en stor satsning på att utveckla arbetssättet på vår...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-01

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-10-24

Sjuksköterska Natt/Treskift

Danderyds Sjukhus AB
Kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus bedriver både akut och elektiv vård inom sitt...
2014-10-24

Leg. Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Medicinkliniken är en av sjukhusets största kliniker och har idag avdelningar inriktade mot flera...
2014-10-24

Strateg inom internkontroll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare...
2014-10-24

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du ha möjligheten att vara med oss på KAVA när vi flyttar in på vår helt nya vårdavdelning i...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS