2016-12-05

Medicinsk sekreterare

Södertälje Sjukhus AB, VO Vårdnära administration och service
Vill du arbeta med oss i ett kreativt team med medicinska sekreterare? En av våra medarbetare kommer att gå i pension och vi söker nu en medicinsk sekreterare till ortopedteamet. Verksamhetsområde vårdnära administration och service är ett resursområde inom sjukhusets matrisorganisation. Inom...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-19
2016-12-05

Sjuksköterska

Södertälje Sjukhus AB, Övervakningsenheten
På vår avdelning har du hand om patienter som är i behov av kontinuerlig övervakning och/eller respiratoriskt stöd med CPAP. Sjukdomsbilder kan vara allt mellan KOL-patienter och thrombolyspatienter efter stroke eller patienter efter intoxikation med läkemedel eller dylikt. Vi tar även hand om...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31
2016-12-05

Intensivvårdssjuksköterska

Södertälje Sjukhus AB, IVA
Vill du jobba med hållbar arbetsmiljö? Då är Intensiven rätt plats för dig! Vår avdelning är en blandad intensivvårdsavdelning med avancerad intensivvård där respirator- och dialysbehandling förekommer. Även postoperativ vård, uppvakningsavdelning och hjärtövervakning är en del av vårt arbete....
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31
2016-12-02

Sjuksköterska med intresse för geriatrik

Södertälje Sjukhus AB, VO Vård
Avdelning 27 är en av tre geriatriska vårdavdelningar på Södertälje sjukhus. Vi är inriktade på patienter med multisjuklighet och intag sker dygnet runt till våra 20 vårdplatser. Vi arbetar tvärprofessionell, alltid med patienten i fokus. Framtiden börjar på Södertälje sjukhus – södra...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-08
2016-12-02

Undersköterska

Södertälje Sjukhus AB, avdelning 19
På trivsamma avdelning nummer 19 bedriver vi akut och planerad vård inom specialiteterna ortopedi, urologi och gynekologi. Avdelningen har 19 vårdplatser och vi arbetar i ett team runt patienten. Vi behöver nu förstärkning till vårt arbetslag genom dig undersköterska. Framtiden börjar på...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-16
2016-12-01

Undersköterska

Södertälje Sjukhus AB, Anestesi/operationsenheten
Under våren 2017 går flyttlasset till vår nya operationsavdelning som kommer ligga näst högst upp i den nya byggnaden. Personalrummet ligger en trappa upp med en otrolig utsikt över staden. Vi håller på att utveckla nya arbetssätt angående förrådshantering och nytt arbetssätt mellan steriltekniska...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-18
2016-12-01

Sjuksköterska

Södertälje Sjukhus AB, kirurgisk vårdavdelning
Som sjuksköterska ingår du i ett team tillsammans med undersköterskor där arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande. På avdelningen vårdas patienter med behov av omvårdnad vid kirurgi inom olika områden. Vi har intag dygnet runt men bedriver även elektiv kirurgi tex obesitas, bråckoperationer...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-08
2016-11-30

T-DOC specialist och/eller Steriltekniker

Södertälje Sjukhus AB, Steriltekniska enheten
Just nu söker vi en person som kan förstärka T-DOC kompetensen i ett pågående integrationsprojekt som kommer att implementeras i verksamheten under våren 2017. Vi ser gärna att du även innehar sterilteknikerkompetens. Steriltekniska enheten (STE) kommer under våren 2017 att flytta in i den nya...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31
2016-11-30

Engagerad sjuksköterska

Södertälje Sjukhus AB, Akutmottagningen
Välkommen till vårt dynamiska och engagerade arbetsteam! Vi gör oss nu redo att flytta in i helt nya lokaler! Akutmottagningen blir 65 % större till sin yta och det nya arbetssättet som kommer att implementeras kommer att förenkla flödena. Detta kommer att ge dig som medarbetare en attraktivare...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31
2016-11-30

VO-administratör/Verksamhetschefssekreterare

Södertälje Sjukhus AB, VO Geriatrik-Medicin
Verksamhetsområde Geriatri-Medicin innefattar Geriatrik, Internmedicin, Akutmedicin, ASIH och Palliativ slutenvård. I verksamhetsområdet finns 62 fast anställda; 58 specialistläkare, ST samt verksamhetschef och stabspersonal. Utöver dessa tjänstgör också AT-läkare och randande ST-läkare från andra...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-31

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-12-08

Överläkare eller Specialistläkare

Danderyds Sjukhus AB
Här på reumatologkliniken arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans med sjukgymnaster,...
2016-12-08

Nyfiken och driftig Medicinteknisk Ingenjör

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du vara med där allt händer så är Karolinska Universitetssjukhuset rätt plats för dig att...
2016-12-08

Undersköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
A23a är en kirurgisk sjudygnsavdelning som bedriver slutenvård men även dagkirurgi på en...
2016-12-08

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
Välkommen till oss på avdelning R16 Neurokirurgiska kliniken i Solna! Karolinska...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS