2015-03-30

Psykolog

TioHundra AB, allmänpsykiatrin i Norrtälje
Psykiatriverksamheterna inom Tiohundra AB består av vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård samt socialpsykiatri. Totalt är vi cirka 200 medarbetare. Inom vuxenpsykiatrin arbetar vi i specialiserade enheter utifrån diagnosgrupper. Vi prioriterar att ha en god tillgänglighet och kan...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-19
2015-03-30

Psykolog med KBT-inriktning

TioHundra AB, allmänpsykiatrin i Norrtälje
Psykiatriverksamheterna inom Tiohundra AB består av vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård samt socialpsykiatri. Totalt är vi cirka 200 medarbetare. Inom vuxenpsykiatrin arbetar vi i specialiserade enheter utifrån diagnosgrupper. Vi prioriterar att ha en god tillgänglighet och kan...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-19
2015-03-24

Undersköterskor

TioHundra AB, ortopedisk vårdavdelning, Norrtälje sjukhus
Vårdavdelning 2 bedriver akut och elektiv ortopedi med intagning dygnet runt. Avdelningen har 24 vårdplatser vilka fördelas mellan 12-15 ortopediska samt 8-12 stroke och neurologiska vårdplatser. Vårdtiderna är korta, vilket gör arbetet intensivt och omväxlande. Vi är cirka 45 sjuksköterskor och...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-08
2015-03-20

Fysioterapeut/Sjukgymnast

TioHundra AB, öppenvården i Norrtälje
Rehab öppenvård, ansvarar för all mottagningsverksamhet och vi finns lokaliserade på Norrtälje sjukhus och ROS (Roslagens sjukhus). Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster/fysioterapeuter. På enheten är vi cirka 15 medarbetare. Vi har ett nära samarbete och samverkan med andra...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-06
2015-03-18

Chef

TioHundra AB, Ortopedkliniken, Norrtälje sjukhus
Norrtälje sjukhus är ett akutsjukhus med specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, geriatrik och öron- näsa- och hals. Vi har Anestesi/ operationsenhet med elektiv/ akut och dagkirurgisk verksamhet, akutmottagning, fyra vårdavdelningar, fullt utrustad HIA/IVA,...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-19
2015-03-16

Undersköterska

TioHundra AB, Ögonmottagningen på Norrtälje sjukhus
Vi har cirka 4000 patientbesök per år och tar emot så väl kroniskt ögonsjuka patienter som, remiss- och akutfall. På mottagningen arbetar tre ögonläkare på deltid, en ögonsjuksköterska/enhetschef, en undersköterska samt en sekreterare. Vi är en del av TioHundra – det kompletta vårdbolaget i...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-31
2015-02-27

Fysioterapeut/Sjukgymnast

TioHundra AB, Habiliteringscenter för barn
Habilitering för barn och ungdomar är en specialistverksamhet som ger råd, stöd och behandling till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar. Vi stöttar familjer/ närstående och samarbetar med personal inom förskola, skola, boenden, barn och ungdomspsykiatri, personlig assistans m.fl....
Sista ansökningsdatum: 2015-04-06
2015-02-24

Sjuksköterska

TioHundra AB, kirurgisk vårdavdelning, Norrtälje sjukhus
Här kan du skaffa dig en bred kunskapsbas inom kirurgin. Det relativt ”lilla” sjukhuset underlättar för dig att få en överskådlig bild över patientens vårdkedja. Vårdavdelningen har 24 vårdplatser för både elektiv och akut verksamhet, med intagning 24 timmar per dygn. Vårdtiderna är korta vilket...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-12
2015-02-20

Sjuksköterskor

TioHundra AB, medicinsk vårdavdelning, Norrtälje sjukhus
Avdelning 4 är en internmedicinsk vårdavdelning med 24 vårdplatser. På avdelningen vårdas framför allt patienter med bröstsmärtor, hjärtarytmier, hjärtsvikt och lunginflammation. Andra förekommande diagnoser är t ex diabetes och KOL. Många av våra patienter är svårt sjuka med stort behov av både...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-30
2015-01-09

Vikarie

TioHundra AB, sommaridyllen!
Vi är en del av TioHundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen – som ägs av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och har cirka 2 500 medarbetare. Hos oss finns helheten, allt från Norrtälje sjukhus till hemtjänst, vårdcentraler, äldreboenden, psykiatri, personlig assistans och vård för...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-30

SENAST INKOMNA ANNONSER

2015-03-30

Chefsjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Medicinkliniken är en av sjukhusets största kliniker. Här arbetar 500 medarbetare. Kliniken består...
2015-03-30

Semestervikariat eller tillsvidare -Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
Vi vänder oss både till dig som har några års erfarenhet och till dig som vill starta din...
2015-03-30

Tre ST-läkare

Karolinska Universitetssjukhuset
Tjänstgöring under handledning på anestesi- och intensivvårdsavdelningarna.
2015-03-30

Intensivvårdssjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
ECMO centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, är ett av Europas två stora centra....

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS