2014-08-20

Undersköterska

TioHundra AB, intensivvårdsavdelning, Norrtälje sjukhus
På Intensivvårdsenheten (IVA) vårdar vi patienter med hotande och manifest svikt av vitala funktioner inkluderande hjärtintensivvård. Där vårdas även patienter efter operationer och undersökningar. IVA har 15 vårdplatser som fördelas på intensivvårdsplatser, hjärtövervakning och postoperativa...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-10
2014-08-20

Arbetsterapeut

TioHundra AB, slutenvården på Norrtälje sjukhus
Norrtälje Sjukhus är ett litet och familjärt sjukhus med 96 vårdplatser. På enheten Rehab slutenvård arbetar vi med rehabilitering på sjukhusets vårdavdelningar samt intensivvårdsavdelningen. Våra professioner är arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, logoped och dietist. Vi är cirka 20...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-05
2014-08-12

Psykolog

TioHundra AB, Unga-vuxnaenheten i Norrtälje
Psykiatriverksamheterna består av vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård samt socialpsykiatri. Totalt är vi cirka 200 medarbetare. Inom unga vuxna enheten, som funnits i sex år, arbetar åtta medarbetare (psykiater, psykologer, socionomer, sjuksköterska och skötare). Vi utför i...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-01
2014-08-11

Undersköterska

TioHundra AB, Norrtälje södra VC - vikariat
Norrtälje södra vårdcentral ligger på Campusområdet i Norrtälje. Vi har drygt 9 500 listade och är cirka 30 anställda. Vi är måna om att ta vara på varandras unika kompetenser i varje patientärende vilket ger ett helhetsperspektiv i behandlingen. Det ger också en professionalitet och trygghet för...
Sista ansökningsdatum: 2014-08-24
2014-08-06

Enhetschef till Röntgenenheten, Norrtälje sjukhus

TioHundra AB, TioHundra AB
Norrtälje sjukhus är ett akutsjukhus med specialistvård inom intermedicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, geriatrik och öron-, näsa- och hals. Vi har en akutmottagning, fyra vårdavdelningar, fullt utrustad HIA/IVA, röntgenenhet, klinisk fysiologi, endoskopi, m.m. På Norrtälje sjukhus arbetar...
Sista ansökningsdatum: 2014-08-28
2014-08-06

Sjuksköterska till ortopedisk vårdavd 2 - natt,

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus, TioHundra AB
Avdelning 2 är en ortopedisk vårdavdelning med cirka 15 platser för ortopedi, både elektiv och akut verksamhet, med intagning 24 timmar per dygn. Vi har för närvarande även nio platser för geriatrisk rehab, dessa kommer på remiss. Vi disponerar också några platser med elektiv gynekologi. Totalt har...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-15
2014-08-06

Sjuksköterska till ortopedisk vårdavd 2

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus, TioHundra AB
Avdelning 2 är en ortopedisk vårdavdelning med cirka 15 platser för ortopedi, både elektiv och akut verksamhet, med intagning 24 timmar per dygn. Vi har för närvarande även nio platser för geriatrisk rehab, dessa kommer på remiss. Vi disponerar också några platser med elektiv gynekologi. Totalt har...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-15
2014-08-01

Psykolog

TioHundra AB, StressRehab i Norrtälje
StressRehab i Norrtälje är ett välfungerande team under utveckling som ingår i primärvårdens verksamhetsområde. Teamet består av allmänläkare, stressterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast samt psykolog med lång erfarenhet av arbete med stressrelaterade besvär och smärta. Vi arbetar...
Sista ansökningsdatum: 2014-08-24
2014-07-25

Sjuksköterska

TioHundra AB, Endoskopimottagningen Norrtälje sjukhus
På Endoskopimottagningen är vi ett glatt team på 5 sjuksköterskor och några skopister. Vi jobbar med kontinuerligt förbättringsarbete och verksamhetsplanering. Enheten har organisatorisk tillhörighet till verksamhetsområdet Akut- och diagnostikenheterna. Vi bedriver sedvanlig endoskopisk...
Sista ansökningsdatum: 2014-08-24
2014-07-16

Operationssjuksköterska

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus
Operationsavdelningen innefattar verksamhet inom ortopedi, allmän kirurgi, urologi, endoskopi samt gynekologi. Till avdelningen hör även sterilenheten vilken försörjer hela TioHundra AB samt externa kunder med sterilt gods. På operationsavdelningen utförs årligen cirka 3400 kirurgiska ingrepp. Vi...
Sista ansökningsdatum: 2014-09-03

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-08-20

Psykolog

Danderyds Sjukhus AB
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är en länsövergripande klinik....
2014-08-20

Vill Du arbeta på en unik hjärtavdelning? Kom

Danderyds Sjukhus AB
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus disponerar 74 vårdplatser och har 300 medarbetare. Vi fokuserar...
2014-08-20

Operationssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Vi har...
2014-08-20

Sjuksköterska till MAVA/IMA

Danderyds Sjukhus AB
Avdelningen 75 tillhör medicinkliniken och har 12 vårdplatser. Avdelningen befinner sig i en...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS