2015-02-27

Fysioterapeut/Sjukgymnast

TioHundra AB, Habiliteringscenter för barn
Habilitering för barn och ungdomar är en specialistverksamhet som ger råd, stöd och behandling till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar. Vi stöttar familjer/ närstående och samarbetar med personal inom förskola, skola, boenden, barn och ungdomspsykiatri, personlig assistans m.fl....
Sista ansökningsdatum: 2015-03-22
2015-02-24

Sjuksköterska

TioHundra AB, kirurgisk vårdavdelning, Norrtälje sjukhus
Här kan du skaffa dig en bred kunskapsbas inom kirurgin. Det relativt ”lilla” sjukhuset underlättar för dig att få en överskådlig bild över patientens vårdkedja. Vårdavdelningen har 24 vårdplatser för både elektiv och akut verksamhet, med intagning 24 timmar per dygn. Vårdtiderna är korta vilket...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-22
2015-02-20

Medicinsk sekreterare

TioHundra AB, Norrtälje norra vårdcentral
Vårdadministrationen levererar vårdadministrativa tjänster till beställande enheter. Yrkesgrupper som ingår är medicinska sekreterare, chefssekreterare och arkivpersonal. Din anställning innebär ofta en specifik placering men eftersom vi är en vårdadministrativ enhet som omspänner primärvåd och...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-08
2015-02-20

Sjuksköterskor

TioHundra AB, medicinsk vårdavdelning, Norrtälje sjukhus
Avdelning 4 är en internmedicinsk vårdavdelning med 24 vårdplatser. På avdelningen vårdas framför allt patienter med bröstsmärtor, hjärtarytmier, hjärtsvikt och lunginflammation. Andra förekommande diagnoser är t ex diabetes och KOL. Många av våra patienter är svårt sjuka med stort behov av både...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-22
2015-02-12

Undersköterska

TioHundra AB, operation på Norrtälje sjukhus
Vår operationsavdelning har en bred verksamhet med ortopedi, kirurgi, endoskopi och gynekologi. På operation arbetar en rad olika yrken tillsammans i team och utför varje år cirka 3400 kirurgiska ingrepp. Vårt sjukhus har förmånen att ha en gemensam enhet där medarbetare med uppdrag inom...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-10
2015-02-12

Anestesisjuksköterska

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus
Operationsavdelningen innefattar verksamhet inom ortopedi, allmän kirurgi, urologi, endoskopi samt gynekologi. På operationsavdelningen utförs årligen cirka 3400 kirurgiska ingrepp. Vi är ett akutsjukus och har därför dygnet runt verksamhet. Vi tillämpar inviduell schemaplanering och har aktiva...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-10
2015-02-12

Steriltekniker/Undersköterska

TioHundra AB, operation, Norrtälje sjukhus
Vår operationsavdelning har en bred verksamhet med ortopedi, kirurgi, endoskopi och gynekologi. Vår professionella sterilverksamhet servar även externa kunder. På operation arbetar en rad olika yrken tillsammans i team och utför varje år cirka 3400 kirurgiska ingrepp. Vårt sjukhus har förmånen att...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-10
2015-02-03

AT-läkare

TioHundra AB, Norrtälje
TioHundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen – som ägs av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och har cirka 2 500 medarbetare. Hos oss finns helheten, allt från Norrtälje sjukhus till hemtjänst, vårdcentraler, äldreboenden, psykiatri, personlig assistans och vård för hela familjen....
Sista ansökningsdatum: 2015-03-11
2015-01-09

Vikarie

TioHundra AB, sommaridyllen!
Vi är en del av TioHundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen – som ägs av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och har cirka 2 500 medarbetare. Hos oss finns helheten, allt från Norrtälje sjukhus till hemtjänst, vårdcentraler, äldreboenden, psykiatri, personlig assistans och vård för...
Sista ansökningsdatum: 2015-03-31

SENAST INKOMNA ANNONSER

2015-03-04

Sektionsansvarig bemanningsassistent

Danderyds Sjukhus AB
Akutmottagningen tar emot ca 80 000 besökare per år och är därmed Sveriges näst största...
2015-03-04

Sjuksköterska för tillsvidare anställning samt som

Danderyds Sjukhus AB
Avdelningen 75 tillhör medicinkliniken och har 12 vårdplatser. Avdelningen befinner sig i en...
2015-03-04

Intensivvårdssjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största. Vi tillgodoser...
2015-03-04

Barnsjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är en av landets största. Vi tillgodoser...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS