2014-10-22

Sjuksköterska

TioHundra AB, Allmänpsykiatriska enheten, Vuxenpsykiatrin
Psykiatriverksamheterna består av vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård samt socialpsykiatri. Totalt är vi cirka 200 medarbetare. Vuxenpsykiatrin i Norrtälje består av sex specialiserade enheter. Allmänpsykiatriska enheten är den största och tar främst emot patienter med ångest-,...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-16
2014-10-21

Psykolog

TioHundra AB, kreativ och dynamisk arbetsplats! BUP i Norrtälje
Norrtälje BUP är en spännande arbetsplats med ett dynamiskt samarbete inom verksamhetsområdet psykiatri och gentemot andra verksamheter inom kommunen. Mottagningen som helhet består av cirka 22 personal: Psykologer, socionomer, barnpsykiatriker, sjukskötersor, specialpedagoger och sekreterare....
Sista ansökningsdatum: 2014-11-09
2014-10-16

Barnmorska

TioHundra AB, öppenvård/mödravård i Norrtälje
Verksamhetsområde Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering består av åtta olika verksamheter. Där barnmorskemottagningen är en av verksamheterna. Barnmorskemottagningen har planerad mottagning och tillhandahåller mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och hälsokontroller. Ingen...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-23
2014-10-13

Leg. Psykolog

TioHundra AB, Habiliteringscenter för vuxna i Norrtälje
Norrtälje Habiliteringscenter för vuxna ger råd, stöd och behandling till vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Vi ger även stöd till anhöriga och andra närstående. Vi är ett team på sju personer...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-10
2014-10-13

Leg. Psykolog

TioHundra AB, Habiliteringscenter för barn och ungdomar
Norrtälje Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar. Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Vi är tio personer som arbetar här. Våra professioner är: psykolog, kurator,...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-10
2014-10-09

Positiva och utvecklingsinriktade sjuksköterskor

TioHundra AB, kirurgisk vårdavd, Norrtälje sjukhus
Här kan du skaffa dig en bred kunskapsbas inom kirurgin. Det relativt ”lilla” sjukhuset underlättar för dig att få en överskådlig bild över patientens vårdkedja. Vårdavdelningen har 24 vårdplatser för både elektiv och akut verksamhet, med intagning 24 timmar per dygn. Vårdtiderna är korta vilket...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-03
2014-09-24

Psykolog

TioHundra AB, Unga-vuxna enheten i Norrtälje
Psykiatriverksamheterna består av vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård samt socialpsykiatri. Totalt är vi cirka 200 medarbetare. Inom unga vuxna enheten, som funnits i sex år, arbetar åtta medarbetare (psykiater, psykologer, socionomer, sjuksköterska och skötare). Vi utför i...
Sista ansökningsdatum: 2014-10-31
2014-08-06

Sjuksköterska till ortopedisk vårdavd 2 - natt,

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus, TioHundra AB
Avdelning 2 är en ortopedisk vårdavdelning med cirka 15 platser för ortopedi, både elektiv och akut verksamhet, med intagning 24 timmar per dygn. Vi har för närvarande även nio platser för geriatrisk rehab, dessa kommer på remiss. Vi disponerar också några platser med elektiv gynekologi. Totalt har...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-09
2014-08-06

Sjuksköterska till vårdavd 1, stroke och geriatrik

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus, TioHundra AB
Avdelning 1 har 24 vårdplatser med följande specialiteter: Akut strokevård med strokerehabilitering 12 platser och akut geriatrik 12 platser. Många av våra patienter är svårt sjuka med stort behov av både medicinskt omhändertagande, god omvårdnad, rehabilitering samt social planering inför hemgång...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-09

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-10-23

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Operationsroboten är på plats och Danderyds sjukhus kommer inom ramen för Framtidens Hälso- och...
2014-10-23

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare...
2014-10-23

Epidemiolog

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Smittskydd Stockholm, som är en del av HSF, är en myndighet (Smittskyddsläkaren) som arbetar med...
2014-10-23

Medicinsk sekreterare/slutenvårdssekreterare

Karolinska Universitetssjukhuset
Akutkliniken i Solna är en klinik med cirka 350 medarbetare, en av landets största...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS