2017-02-20

Administratör

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionalt Cancercentrum
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) ska utifrån sitt uppdrag fungera som ett kompetenscentrum, som samordnar, verkställer, kvalitetssäkrar och utvecklar cancersjukvården tillsammans med regionens alla aktörer inom cancerområdet.
Sista ansökningsdatum: 2017-02-26
2017-02-17

Flerspråkig redaktör

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, UMO.se
UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, är en webbplats där unga mellan 13 och 25 år kan få svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Sajten har funnits sedan 2008 och har mer än 800 000 besök i månaden. Vi söker en redaktör som kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska, samt även pratar...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-17
2017-02-14

Projektledare på enheten Vårdgivarstöd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen Somatisk specialistvård
Avdelningen för somatisk specialistvård är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns tre enheter och cirka 60 medarbetare. Avdelningens uppdrag är att upphandla, utveckla och följa upp den somatiska specialistvårdens delar inom nätverkssjukvården inklusive...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-05
2017-02-13

Ekonomiassistent med inriktning på asylsjukvård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl
Avdelningen för Närsjukvård är en av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tre beställaravdelningar. Inom avdelningen finns sex enheter och ca 100 medarbetare. Det huvudsakliga målet för avdelningen är att erbjuda invånarna i Stockholms län en resurseffektiv närsjukvård med hög kvalitet. Avdelningen...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-05
2017-02-10

Förvaltningsproduktledare/objektspecialist

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdersättningssystem, Utvecklingsavdelningen
Vi söker en förvaltningsproduktledare/objektspecialist till HSF:s IT-stöd för Vårdersättning. Utvecklingsavdelningen är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns fem enheter och cirka 70 medarbetare. Utvecklingsavdelningens uppdrag är att genomföra...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-26
2017-02-10

Objektspecialist

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdersättningssystem, Utvecklingsavdelningen
Vi söker en objektspecialist till Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens IT-stöd för Vårdersättning. Utvecklingsavdelningen är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns fem enheter och cirka 70 medarbetare. Utvecklingsavdelningens uppdrag är att genomföra...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-12
2017-02-09

Apotekare med fokus på fortbildning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Medicinsk fortbildning, avd Närsjukvård
Avdelningen för Närsjukvård är en av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tre beställaravdelningar. Inom avdelningen finns sex enheter och ca 100 medarbetare. Det huvudsakliga målet för avdelningen är att erbjuda invånarna i Stockholms län en resurseffektiv närsjukvård med hög kvalitet. Avdelningen...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-24
2017-02-08

Avdelningschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd
Vill du vara med och driva förändringen mot framtidens hälso- och sjukvård inom Stockholms län? Vill du vara med och utveckla och förändra den ekonomiska styrningen och uppföljningen av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting? Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-05
2017-02-06

Projektstrateg

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Projekt-och utredningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting ansvarar för, utifrån politiska beslut, att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Utifrån befolkningens behov verkställer förvaltningen beslut om hälso- och sjukvårdsuppdrag, sluter avtal med vårdleverantörerna och följer...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-05
2017-02-06

Enhetschef för Vårdgivarstöd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för Somatisk specialistvård
Vi söker dig som är disputerad läkare med klinisk erfarenhet och kompetens i evidensbaserad medicin och som samtidigt brinner för ledarskap och att skapa engagemang hos dina medarbetare. Somatisk specialistvård är en av Hälso- och sjukvårdförvaltningens avdelningar. Avdelningens uppdrag är att...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-05

SENAST INKOMNA ANNONSER

2017-02-23

Fysioterapeut/sjukgymnast till

Danderyds Sjukhus AB
Paramedicinska Sektionen som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och...
2017-02-23

Vaktmästare

Danderyds Sjukhus AB
Vaktmästeri för intern service är en del av Servicecenter, som ingår i Sjukhus gemensamma service...
2017-02-23

Forskningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Gastroenterologi är en specialitet där mycket forskning pågår och där flera mycket effektiva...
2017-02-23

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus bedriver en högkvalitativ vård av patienter med...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS