2016-08-30

Förvaltningsledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Tandvårdsenheten
Tandvårdsenheten är den enhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för avtalsrelationer med de vårdgivare i länet som bedriver tandvård för barn och ungdomar samt för vissa äldre och funktionshindrade. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att utifrån befolkningens behov träffa avtal med...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-04
2016-08-25

Controller inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Styrning och ekonomi/Verksamhetsstyrning och stöd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting ansvarar för, utifrån politiska beslut, att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Utifrån befolkningens behov verkställer förvaltningen beslut om hälso- och sjukvårdsuppdrag, sluter avtal med vårdleverantörerna och följer...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-05
2016-08-23

Chef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, QRC Stockholm, Kvalitetsregistercentrum
QRC Stockholm Kvalitetsregistercentrum är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet för utveckling av vård och forskning med stöd av nationella kvalitetsregister. Syftet med samarbetet är att åstadkomma en kraftsamling i Stockholmsregionen genom att samordna och...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-12
2016-08-08

Hygiensjuksköterska

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien
Vårdhygienisk kompetens är mycket efterfrågad från alla vårdgivare inom såväl landsting som kommun. Vårdhygien Stockholms län är en expertfunktion med ett konsultativt arbetssätt. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper vi vårdens chefer och medarbetare att förebygga...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-04
2016-07-07

Medicinskt sakkunnig - gruppledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Invånartjänster 1177.se och UMO.se
Avdelningen e-hälsa och strategisk it, invånartjänster, söker en medicinskt sakkunnig läkare som också ska fungera som gruppledare. Medicinskt sakkunniga är en kompetensgrupp med uppgift säkerställa medicinsk kvalitetssäkring inom alla invånartjänsters kanaler där varumärkena 1177 Vårdguiden och...
Sista ansökningsdatum: 2016-08-31

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-08-30

Undersköterska

Danderyds Sjukhus AB
Kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus bedriver akut och elektiv vård inom sitt område....
2016-08-30

Förvaltningsledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tandvårdsenheten är den enhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för...
2016-08-30

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du vara med och påverka och utveckla framtidens sjukvård? Vi söker engagerade...
2016-08-30

Utvecklingssjuksköterska Operation

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus, där vård, forskning...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS