2016-12-07

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Barn,kvinnor, unga och asyl
Avdelningen för närsjukvård är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns nio enheter och cirka 130 medarbetare. Avdelningens uppdrag är att upphandla, utveckla och följa upp närsjukvårdens delar inom nätverkssjukvård inklusive e-hälsotjänster. Ett annat...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-15
2016-12-07

Avtalshandläggare med inriktning asylsjukvård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten barn, kvinnor, unga, asyl
Avdelningen för närsjukvård är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns nio enheter och cirka 130 medarbetare. Avdelningens uppdrag är att upphandla, utveckla och följa upp närsjukvårdens delar inom nätverkssjukvård inklusive e-hälsotjänster. Ett annat...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-24
2016-12-05

Enhetschef Vårdinformatik & Ersättningsmodeller

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, HSF
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att befolkningen i Stockholms län har tillgång till en effektiv och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Utifrån befolkningens behov tecknar HSF avtal med vårdleverantörerna och följer upp vårdens kvalitet och resultat. Arbetet omfattar även...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-19
2016-11-25

Avtalshandläggare för Enheten Allmänmedicin

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen
Avdelningen för Närsjukvård är en av förvaltningens avdelningar och består av nio enheter. En av dessa är Enheten Allmänmedicin som har stora utmaningar och en rad politiska uppdrag, bland annat när det gäller arbetet med att utveckla länets husläkarmottagningar och den framtida hemsjukvården....
Sista ansökningsdatum: 2016-12-22
2016-11-21

Systemutvecklare till eHälsa och Strategisk IT

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Medicinsk IT
Vi arbetar med framtidens e-hälsa genom de olika medicinska system som vi utvecklar. Vi är en unik enhet som utvecklar nationella kunskapsstöd. Inom avdelningen har vi ett nära samarbete mellan enheterna för att kravställa, utveckla, integrera, testa, förvalta och vidareutveckla de e-tjänster som...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-19
2016-11-18

Handläggare för hjälpmedelsområdet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för Rehab-, Habilitering & Hjälpmedel
Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel har ansvar för avtalsrelationer med de vårdgivare i länet som bedriver vård inom dessa områden samt handlägger även glasögonbidrag. Enheten ansvarar också för sjukskrivningsfrågor och rehabilitering inom de överenskommelser som Sveriges...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-09
2016-11-18

Handläggare med samordnaransvar för rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för Rehab-, Habilitering & Hjälpmedel
Enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel har ansvar för avtalsrelationer med de vårdgivare i länet som bedriver vård inom dessa områden samt handlägger även glasögonbidrag. Enheten ansvarar också för sjukskrivningsfrågor och rehabilitering inom de överenskommelser som Sveriges...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-09
2016-11-18

Förvaltningsledare e-tjänst/vårdsystem vårdgivare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för beslutsstöd och implementering
Vi är en del av avdelningen E-hälsa och strategisk IT på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi arbetar med att utveckla, förvalta och implementera e-tjänster och system som vårdgivare kan använda vid patientmötet. Tjänsterna är nationella, regionala och lokala. Arbetet sker utifrån ett...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-09
2016-11-15

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för individuella vårdärenden
Avdelningen för särskilda vårdfrågor är en av hälso-och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns fyra enheter. Avdelningens uppdrag är bla att upphandla, utveckla och följa upp tandvård, prehospital vård, medicinsk service och specialiserad rehabilitering samt att bedöma...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-16
2016-11-15

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för Individuella vårdärenden
Avdelningen för särskilda vårdfrågor är en av Hälso-och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Avdelningen uppdrag är bla att utveckla och följa upp tandvård, prehospital vård och specialiserad rehabilitering. Enheten för Individuella vårdärenden ansvarar för avtalsrelationer med vårdgivare...
Sista ansökningsdatum: 2016-12-16

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-12-08

Överläkare eller Specialistläkare

Danderyds Sjukhus AB
Här på reumatologkliniken arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans med sjukgymnaster,...
2016-12-08

Nyfiken och driftig Medicinteknisk Ingenjör

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du vara med där allt händer så är Karolinska Universitetssjukhuset rätt plats för dig att...
2016-12-08

Undersköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
A23a är en kirurgisk sjudygnsavdelning som bedriver slutenvård men även dagkirurgi på en...
2016-12-08

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
Välkommen till oss på avdelning R16 Neurokirurgiska kliniken i Solna! Karolinska...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS