2015-09-30

Redaktör

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till tidningen 1177 Vårdguiden
Tidningen 1177 Vårdguiden riktar sig till alla invånare i Stockholms län, med fokus på deras intresse för sin egen och sina närståendes hälsa och eventuella vårdbehov. Tidningens främsta mål är att vara till nytta för invånarna i länet och förmedla kunskap om egenvård, hälso- och sjukvård....
Sista ansökningsdatum: 2015-10-19
2015-09-29

Produktionsledare för Rådgivningsstödet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 1177 Vårdguiden
Stockholms läns landsting utvecklar och förvaltar e-hälsotjänster för hela Sveriges befolkning - på uppdrag av alla Sveriges landsting och regioner. Hos oss på Invånartjänster finns 1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) som dygnet runt erbjuder råd, information, inspiration och...
Sista ansökningsdatum: 2015-10-19
2015-09-25

Verksamhetskoordinator avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Staben Invånartjänster
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2015-10-15
2015-09-17

Chefläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att invånare i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård, men också kunskapsstöd genom olika e-hälsotjänster samt smittskyddsfrågor. Varje...
Sista ansökningsdatum: 2015-10-04
2015-09-16

Avdelningschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att invånare i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård, men också kunskapsstöd genom olika e-hälsotjänster samt smittskyddsfrågor. Varje...
Sista ansökningsdatum: 2015-10-04
2015-09-16

Avdelningschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, E-hälsa och strategisk IT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att invånare i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård, men också kunskapsstöd genom olika e-hälsotjänster samt smittskyddsfrågor. Varje...
Sista ansökningsdatum: 2015-10-04
2015-09-14

Biträdande smittskyddsläkare och enhetschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Smittskydd Stockholm
Smittskyddsläkaren är en myndighet med ansvar att planera, organisera och leda smittskyddet inom landstingsområdet genom att fortlöpande följa smittskyddsläget och verka för att förebyggande åtgärder vidtas. Stor vikt läggs på stöd till och samverkan med hälso- och sjukvården, kommunala nämnder och...
Sista ansökningsdatum: 2015-10-31

SENAST INKOMNA ANNONSER

2015-10-02

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Är du redo att ta nästa steg och utvecklas som sjuksköterska? Vi på avdelning 94 ger dig en tydlig...
2015-10-02

Enhetschef

Karolinska Universitetssjukhuset
HR-avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset har ansvaret för övergripande strategiska...
2015-10-02

Sjuksköterska erfaren med ambitioner - Välkommen

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du jobba som sjuksköterska i vårdens mest spännande verksamhet? –...
2015-10-02

Sjuksköterska natt till Sverige-unik avdelning,

Karolinska Universitetssjukhuset
R73 är den enda avdelningen i Sverige som utför komplicerade demensutredningar som kräver...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS