2016-10-28

Biträdande smittskyddsläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Smittskydd Stockholm
Smittskyddsläkaren är en myndighet med ansvar att planera, organisera och leda smittskyddet inom landstingsområdet genom att fortlöpande följa smittskyddsläget och verka för att förebyggande åtgärder vidtas. Stor vikt läggs på stöd till och samverkan med hälso- och sjukvården, kommunala nämnder och...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-15
2016-10-26

Verksamhetskoordinator - planering & uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enhet Verksamhetsplanering & uppföljning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-08
2016-10-26

Verksamhetskoordinator - planering och resurser

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-08
2016-10-24

Avtalshandläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Avtalsenheten, Somatisk specialistvård
Avdelningen för somatisk specialistvård är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns tre enheter och cirka 64 medarbetare. Avdelningens uppdrag är att upphandla, utveckla och följa upp somatiska specialistvårdens delar inom nätverkssjukvård inklusive...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-14
2016-10-21

Systemutvecklare till eHälsa och Strategisk IT

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Medicinsk IT
Vi arbetar med framtidens e-hälsa genom de olika medicinska system som vi utvecklar. Vi är en unik enhet som utvecklar nationella kunskapsstöd. Inom avdelningen har vi ett nära samarbete mellan enheterna för att kravställa, utveckla, integrera, testa, förvalta och vidareutveckla de e-tjänster som...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-04
2016-10-18

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för katastrofmedicinsk beredskap
Enheten för katastrofmedicinsk beredskap är en enhet inom avdelningen Medicinsk stab. Enhetens uppdrag är att ansvara för att en beredskap finns att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse.
Sista ansökningsdatum: 2016-10-28
2016-10-17

Granskningsledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kvalitet och patientsäkerhet, Medicinsk Stab
Medicinsk stab är en av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tio avdelningar. Inom avdelningen finns sex enheter och cirka 65 medarbetare. Avdelningen har funktionsansvar för fördjupade uppföljningar (tidigare benämnt revisioner). Medicinsk stab har ett övergripande samordningsansvar och är en...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-07
2016-10-17

Hygiensjuksköterskor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien Stockholm
Vårdhygienisk kompetens är mycket efterfrågad från alla vårdgivare inom såväl landsting som kommun. Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion med ett konsultativt arbetssätt. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring stödjer vi vårdens chefer och medarbetare att förebygga vårdrelaterade...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-07
2016-10-17

Överläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien Stockholm
Vårdhygienisk kompetens är mycket efterfrågad från alla vårdgivare inom såväl landsting som kommun. Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion med ett konsultativt arbetssätt. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring stödjer vi vårdens chefer och medarbetare att förebygga vårdrelaterade...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-07
2016-10-14

Registrator

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-06

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-10-28

Sjuksköterskor

Danderyds Sjukhus AB
Fascineras du av människans återhämtningsförmåga? Tycker du att det är stimulerande att arbeta i...
2016-10-28

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Avdelningen 72 erbjuder ett varierande arbete inom neurologi och andningsvård. Inom neurologi...
2016-10-28

Biträdande smittskyddsläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Smittskyddsläkaren är en myndighet med ansvar att planera, organisera och leda smittskyddet inom...
2016-10-28

Områdesansvarig sjuksköterska infektion/medicin

Karolinska Universitetssjukhuset
Är du redo att anta en ny utmaning i karriären? Områdesansvaret innebär att i samarbete med...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS