2014-11-21

Projektledare i HBT-frågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, LAFA-enheten för sexualitet och hälsa
Lafa är ett regionalt metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting. Övergripande mål för Lafas verksamhet är att förhindra spridning av hiv och andra sexuellt överförda infektioner, förebygga oönskade graviditeter och främja sexuellt välbefinnande och hälsa....
Sista ansökningsdatum: 2014-12-11
2014-11-18

Utvecklingsledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kunskapscentrum våld i nära relationer
Kunskapscentrum om våld i nära relationer är en nystartad verksamhet inom Stockholms läns landsting som ska vara ett stöd för vårdgivarna i frågor som rör våld i nära relationer. Uppdraget omfattar samtliga berörda målgrupper – personer utsatta för våld i en nära relation, barn som lever med våld i...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-08
2014-11-18

Utvecklingsledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kunskapscentrum om våld i nära relationer
Kunskapscentrum om våld i nära relationer är en nystartad verksamhet inom Stockholms läns landsting som ska vara ett stöd för vårdgivarna i frågor som rör våld i nära relationer. Uppdraget omfattar samtliga berörda målgrupper – personer utsatta för våld i en nära relation, barn som lever med våld i...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-08
2014-11-10

STI-handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Smittskydd Stockholm
Smittskyddsläkaren arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Detta sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Organisatoriskt ingår Smittskydd Stockholm i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen men är...
Sista ansökningsdatum: 2014-12-02
2014-10-30

Handläggare inom vårdinformatik

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för vårdinformatik och ersättningsmodeller
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-28
2014-10-30

Sjuksköterska med infektion/smittskyddserfarenhet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Smittskydd Stockholm
Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar med att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Detta görs genom epidemiologisk övervakning, utbrottshantering, smittspårning, information och utbildning. Smittskydd Stockholm är en del av Hälso- och...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-23
2014-10-24

Strateg inom internkontroll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-23

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-11-21

Två ST-Läkare

Danderyds Sjukhus AB
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB är en...
2014-11-21

Medicinsk sekreterare

Danderyds Sjukhus AB
Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin är en dynamisk arbetsplats som har 50 medarbetare, varav 4 är...
2014-11-21

Projektledare i HBT-frågor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lafa är ett regionalt metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns...
2014-11-21

FM-controller/Avtalscontroller

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS