2017-03-22

Samordnande projektledare psykisk hälsa

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vi söker dig som vill vara med och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Arbetet som samordnande projektledare utgår från den nationella överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting...
Sista ansökningsdatum: 2017-04-17
2017-03-20

Handläggare indikatorer och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen har i uppdrag att genom analyser, utvärderingar och omvärldsbevakning stimulera till en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. En viktig del av arbetet är att göra vårdens data tillgänglig för vårdgivarnas kvalitetsarbete och att öka befolkningens insyn och delaktighet i...
Sista ansökningsdatum: 2017-04-02
2017-03-20

Hygiensjuksköterskor

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien Stockholm
Vårdhygienisk kompetens är mycket efterfrågad från alla vårdgivare inom såväl landsting som kommun. Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion med ett konsultativt arbetssätt. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring stödjer vi vårdens chefer och medarbetare att förebygga vårdrelaterade...
Sista ansökningsdatum: 2017-04-18
2017-03-14

Enhetschef för allmänmedicin

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för Närsjukvård
Vi söker dig som är intresserad av ledarskap, kan skapa engagemang hos dina medarbetare och som vill vara med och driva utvecklingen av närsjukvården. Avdelningen för närsjukvård är en av Hälso- och sjukvårdförvaltningens tio avdelningar och ansvarar för att tillgodose behovet av närsjukvård i...
Sista ansökningsdatum: 2017-04-09
2017-03-13

Erfaren handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster
Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster handlägger ärenden som rör vårdgivare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF). En betydande del av enhetens arbetsuppgifter sker utifrån det som regleras i LOL och LOF gällande exempelvis...
Sista ansökningsdatum: 2017-04-18
2017-03-09

Webbredaktörer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, redaktionen för 1177 Stockholm och Vårdgivarguiden
Nu behöver vi förstärkning med tre webbredaktörer till redaktionen för 1177.se/Stockholm och Vårdgivarguiden.se. Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla och kvalitetssäkra vårt redaktionella innehåll. Webbplatserna är i en utvecklingsfas med uppgradering och modernisering. Vår...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-29
2017-03-01

Överläkare med vetenskaplig kompetens

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten Vårdgivarstöd
Enheten Vårdgivarstöd tillhandahåller kunskapsstöd till vårdgivarna. Detta sker i medverkan av ett omfattande nätverk av experter och sakkunniga inom SLL och Karolinska Institutet. Den evidensbaserade kunskapen sprids genom bl.a. regionala vårdprogram, HTA-arbeten och våra webbaserade kunskapsstöd...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-31
2017-02-27

Enhetschef för barn,kvinnor, unga och asyl

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvårdsavdelningen
Avdelningen för närsjukvård är en av Hälso- och sjukvårdförvaltningens tio avdelningar och ansvarar för att tillgodose behovet av närsjukvård i Stockholms län. Avdelningens uppdrag är att upphandla, utveckla och följa upp närsjukvårdens delar inom nätverkssjukvården inklusive e-hälsotjänster. En...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-26

SENAST INKOMNA ANNONSER

2017-03-24

Sjuksköterska med betald utbildning

Danderyds Sjukhus AB
Vi kan erbjuda dig som sjuksköterska en möjlighet till att utbilda dig till specialistsjuksköterska...
2017-03-24

Avdelningsbiträde

Danderyds Sjukhus AB
Vi söker dig som har hög servicekänsla, uttrycker dig väl i tal och skrift och gärna antar nya...
2017-03-24

Barnmorska dag

Danderyds Sjukhus AB
Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Vi har...
2017-03-24

Operationssjuksköterskor

Danderyds Sjukhus AB
Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Vi har...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS