2016-09-21

Registeradministratör för cancerkvalitetsregister

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionalt cancercentrum
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-30
2016-09-12

Enhetschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Planeringsenheten, Avd Somatisk specialistvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Utifrån befolkningens behov tecknar vi avtal med vårdleverantörerna och följer upp vårdens kvalitet och resultat. Förvaltningen har en budget på cirka 55 miljarder...
Sista ansökningsdatum: 2016-10-03
2016-09-12

Avtalshandläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Psykiatrienheten,närsjukvården
Avdelningen för Närsjukvård är en av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tre beställaravdelningar. Inom avdelningen finns sex enheter och ca 100 medarbetare. Det huvudsakliga målet för avdelningen är att erbjuda invånarna i Stockholms län en resurseffektiv närsjukvård med hög kvalitet. Avdelningen...
Sista ansökningsdatum: 2016-10-02
2016-09-09

STI-handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tjänsterna är placerade vid Smittskydd Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 63 A, som ligger nära Medborgarplatsen och Södra station. Smittskydd Stockholm har ett 30-tal anställda. Organisatoriskt ingår Smittskydd Stockholm i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen men är självständig i den myndighetsutövning...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-29
2016-09-08

Bedömningstandläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Särskilda vårdfrågor
Tandvårdsenheten är den enhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för avtalsrelationer med de vårdgivare i länet som bedriver tandvård för barn och ungdomar samt för vissa äldre och funktionshindrade. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att utifrån befolkningens behov träffa avtal med...
Sista ansökningsdatum: 2016-10-19
2016-09-05

IT-Controller/Strateg

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Somatisk specialistvård, avtalsenheten
Avdelningen Somatisk specialistvård har till huvuduppgift att förhandla, teckna och följa upp avtal för den somatiska specialistvården i länet. Avdelningens medarbetare ansvarar och deltar i den strategiska styrningen och planeringen av vården på en övergripande nivå, och deltar exempelvis i...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-26
2016-09-01

Enhetschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten Utveckling&design
Vill du vara med och utveckla e-hälsa? Är du nyfiken och trivs med förändringar? Vi söker nu chef till enheten Utveckling& Design på avdelningen för E-hälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Enheten ansvarar för utveckling och införande av...
Sista ansökningsdatum: 2016-09-30

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-09-26

Natt Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Vi vill öka upp sjuksköterskebemanningen på natten, vilket innebär att du som sjuksköterska ska du...
2016-09-26

Sjuksköterskor

Danderyds Sjukhus AB
Njurmedicinska kliniken på Danderyds Sjukhus AB ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård i...
2016-09-26

Nattsjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Vi söker Dig nattsjuksköterska som vill vara med och utveckla personcentrerad vård på vår...
2016-09-26

Kurator till Socialt arbete inom Tema Barn

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska har i uppdrag att vara Stockholms läns landstings universitetssjukhus med särskilt...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS