2014-12-17

Projektledare Internkommunikation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten Marknad och införande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förvaltar och utvecklar e-hälsotjänster för hela Sveriges befolkning, på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner. Invånartjänster förvaltar och vidareutvecklar 1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet): tjänster som dygnet runt erbjuder råd,...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-07
2014-12-15

Avtalshandläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för allmänmedicin
Hälso- och sjukvårdförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-15
2014-12-01

Enhetschef med delat ledarskap

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Vårdhygien
Vårdhygien Stockholms län är en expertfunktion som genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper vårdens chefer och medarbetare att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård. Enheten är till största delen avtalsfinansierad. Kunderna finns inom landstingsdriven/privat/kommunal vård...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-10

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-12-19

Psykolog

Karolinska Universitetssjukhuset
Psykologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset organiserar alla kliniskt verksamma...
2014-12-19

Medicinsk sekreterare

Karolinska Universitetssjukhuset
VO Sekreterare vid Onkologi Thoraxdivisionen är ett eget verksamhetsområde som samlar divisionens...
2014-12-19

Sjuksköterska, samordnare

Stockholms Läns Sjukvårdsområde
2014-12-19

Sjuksköterska

Stockholms Läns Sjukvårdsområde

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS