2016-02-10

Medicinsk rådgivare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen somatisk specialistvård, avtalsenheten
Avdelningen somatisk specialistvård är en av förvaltningens tre beställaravdelningar med huvuduppgift att upphandla, förhandla, teckna och följa upp avtal för den somatiska specialistvården i länet. Avdelningens medarbetare ansvarar och deltar i den strategiska styrningen och planeringen av vården...
Sista ansökningsdatum: 2016-03-13
2016-02-10

Projektledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Somatisk specialistvård, planeringsenheten
Avdelningen Somatisk specialistvård är en av hälso- och sjukvårdsförvaltningens tre beställaravdelningar. Vår huvuduppgift är att teckna avtal med vårdgivare inom den somatiska specialistvården och att följa upp vården. Avdelningen står inför spännande utmaningar när det gäller att genomföra...
Sista ansökningsdatum: 2016-03-02
2016-02-08

Avdelningschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Närsjukvården
Närsjukvården i Stockholms läns landsting befinner sig i ett spännande skede där vi har påbörjat resan mot framtidens hälso- och sjukvård. Du kommer som avdelningschef för närsjukvården spela en nyckelroll i denna utveckling. Avdelningen för närsjukvård ansvarar för att tillgodose behovet av...
Sista ansökningsdatum: 2016-03-06
2016-02-08

Handläggare ersättningsmodeller

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen är en av elva avdelningar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Avdelningen har drygt 50 medarbetare och består av fyra enheter. Enheten för vårdinformatik och ersättningsmodeller har 11 medarbetare och ansvarar för ett antal strategiska utvecklingsområden. Under året...
Sista ansökningsdatum: 2016-03-10
2016-02-04

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för katastrofmedicinsk beredskap
Enheten för katastrofmedicinsk beredskap är en enhet inom avdelningen Medicinsk stab. Enhetens uppdrag är att ansvara för att en beredskap finns att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse. Enheten finns inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Sista ansökningsdatum: 2016-02-28
2016-02-01

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för individuella vårdärenden
Vid enheten för individuella vårdärenden fattas beslut i enskilda patientärenden inom ett antal olika vårdområden t.ex: - vård utomlands - andningsstöd i hemmet - ersättning för ej subventionerade läkemedel - ersättning till donatorer - vårdgarantifrågor - vård i andra landsting -...
Sista ansökningsdatum: 2016-02-11
2016-01-28

Enhetschef för analys och utvärdering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, HSF
Utvecklingsavdelningen har i uppdrag att genom analyser, utvärderingar och omvärldsbevakning stimulera till en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. En viktig del av arbetet är att göra vårdens data tillgänglig för vårdgivarnas kvalitetsarbete och att öka befolkningens insyn och delaktighet i...
Sista ansökningsdatum: 2016-02-21
2016-01-26

Utvecklingsansvarig IT

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vill du vara med och bygga det IT-stöd som möter behoven från framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län? Vill du bygga och leda ett av de team som ansvarar för IT-stödutvecklingen? Då är det här tjänsten för dig! Vårdbeställaruppdraget (VBU)inom hälso- och sjukvårdförvaltningen innefattar...
Sista ansökningsdatum: 2016-02-19
2016-01-22

Avtalshandläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten barn, kvinnor, unga, asyl
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2016-02-21

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-02-11

Erfarna Undersköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du vara med och påverka och utveckla framtidens sjukvård? Vi söker engagerade...
2016-02-11

Sommarvikariat - Undersköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Nu söker vi sommarvikarier till akutmottagningen! Akutkliniken Huddinge är ett regionalt center...
2016-02-11

Välkommen på Öppet hus

Karolinska Universitetssjukhuset
En dag är inte lik den andra på Karolinska Universitetssjukhusets Akutmottagning i Huddinge. Du...
2016-02-11

Semestervikariat - Biomedicinsk analytiker

Karolinska Universitetssjukhuset
Klinisk genetik tillhör Karolinska Universitetslaboratoriet. På kliniken finns fem olika sektioner...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS