2014-10-24

Strateg inom internkontroll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-23
2014-10-23

Handläggare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för katastrofmedicinsk beredskap
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-16
2014-10-23

Epidemiolog

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Smittskydd Stockholm
Smittskydd Stockholm, som är en del av HSF, är en myndighet (Smittskyddsläkaren) som arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Detta sker genom epidemiologisk övervakning, utbrottshantering, smittspårning, information och utbildning. I...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-16
2014-10-14

Controller

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten Allmänmedicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-11-03
2014-10-06

Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till Tidig diagnostik och Screening Cancervården i Sverige är framstående med internationellt sett högkvalitativ forskning och väl utvecklad vård. Det finns dock brister vad gäller bland annat väntetider, patienternas och anhörigas inflytande men också...
Sista ansökningsdatum: 2014-10-26
2014-10-06

Avdelningschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kommunikationsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-10-26
2014-10-06

Produktionsledare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 1177 Vårdguiden, Invånartjänster
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare erbjuds en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med fokus på bland annat stärkt valfrihet för patienterna och ökad mångfald bland vårdleverantörerna. Utifrån...
Sista ansökningsdatum: 2014-10-27

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-10-24

Sjuksköterska Natt/Treskift

Danderyds Sjukhus AB
Kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus bedriver både akut och elektiv vård inom sitt...
2014-10-24

Leg. Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Medicinkliniken är en av sjukhusets största kliniker och har idag avdelningar inriktade mot flera...
2014-10-24

Strateg inom internkontroll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting ansvarar för att länets invånare...
2014-10-24

Sjuksköterskor

Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du ha möjligheten att vara med oss på KAVA när vi flyttar in på vår helt nya vårdavdelning i...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS