2016-10-21

Vi söker en sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Hudkliniken
Hudkliniken består av Hud- och Sesam (sex- och samlevnad) mottagning. Vi är ett glatt gäng som arbetar personcentrerat tillsammans och tar emot patienter med olika slags hud- och könssjukdomar. Mottagningen karaktäriseras av ett brett teamarbete mellan flera olika yrkesgrupper och många olika...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-19
2016-10-21

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Neurologmottagningen
Neurologmottagningen vid Danderyds sjukhus är en del av medicinkliniken. Vi bedriver neurologisk öppenvård med teamverksamhet för MS, Parkinson och Epilepsi. Vi har vårdplatser på avd 72 samt bemannar neurologisk konsultverksamhet mot sjukhusets slutenvård. Vid mottagningen tjänstgör...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-13
2016-10-20

Medicinsk sekreterare

Danderyds Sjukhus AB, Ortopedkliniken
Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus har ca 250 medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård. Slutenvården förfogar över två vårdavdelningar för trauma och en för planerad höft- och knäproteskirurgi. Utöver nämnda delar finns också en klinisk utbildningsavdelning (KUA) där studenter och...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-08
2016-10-20

Medicinska sekreterare

Danderyds Sjukhus AB, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är en länsövergripande klinik. Verksamheten är indelad i tre huvudprocesser; hjärnskaderehab, smärtrehab och neurorehab. Vi bedriver rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskador, kronisk smärta, postpolio, stress, neuromuskulära...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-13
2016-10-19

Leg. Sjuksköterska/teamsamordnare sökes

Danderyds Sjukhus AB, Smärtcentrum på Huddinge sjukhus
Högspecialiserad smärtrehabiliteringen är en länsövergripande öppenvårdsverksamhet för personer med långvariga smärttillstånd med verksamhet på Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus. Tillsammans med Smärtmottagningen på Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge utgör vi...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-13
2016-10-19

Bemanningsassistent

Danderyds Sjukhus AB, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus AB
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus disponerar 75 vårdplatser och har ca 300 medarbetare. Vi fokuserar på välfungerande patientprocesser och hög kompetensutveckling för alla yrkeskategorier. Forskning och undervisning ser vi som mycket viktiga och utvecklande uppdrag. Ett måtto för vår klinik är att...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-10
2016-10-18

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, lungmedicin på Danderyds Sjukhus
Vi söker nu en sjuksköterska som är intresserad av lungmedicin och som vill utvecklas med oss. Avdelning 74 har 12 slutenvårdsplatser och 3 elektiva platser. Här vårdas patienter med olika lungsjukdomar så som pneumothorax, pleuravätska, KOL, astma/allergi mm. Vi arbetar i team som består av...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-27
2016-10-17

Hjärtkliniken söker Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, avd 94 och 95 DSAB.
Vi på ”nya” avdelningarna 94 & 95 ger dig en tydlig utvecklingsplan. Där du efter ca två år kan bli Hjärtsjuksköterska (gäller på DSAB). Avdelning 94 och 95 är en akutvårdsavdelning med snart 12 platser vardera med inriktning ischemisk hjärtsjukdom – vi utreder bröstsmärtor och hjärtinfarkt,...
Sista ansökningsdatum: 2016-10-31
2016-10-17

Sjuksköterska NATT

Danderyds Sjukhus AB, avd 94 & 95 Hjärtkliniken, DSAB
Vi på ”nya” avdelningarna 94 & 95 ger dig en tydlig utvecklingsplan. Där du efter ca två år kan bli Hjärtsjuksköterska (gäller på DSAB). Avdelning 94/95 är en akutvårdsavdelning med 12 platser vardera med inriktning ischemisk hjärtsjukdom – vi utreder bröstsmärtor och hjärtinfarkt, samt verkar...
Sista ansökningsdatum: 2016-10-31
2016-10-14

Fysioterapeut/sjukgymnast

Danderyds Sjukhus AB, Paramedicinska Sektionen, Fysioterapin
Paramedicinska Sektionen består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister som säljer sina tjänster till övriga kliniker inom Danderyds sjukhus. Fysioterapin består av ca 35 medarbetare indelade i två grupper med varsin chefsjukgymnast, Ortopedi- och Reumaenheten samt Andning...
Sista ansökningsdatum: 2016-11-04

SENAST INKOMNA ANNONSER

2016-10-22

Sjuksköterska natt

Karolinska Universitetssjukhuset
Pre/Postop är ett siteövergripande funktionsområde med verksamhet i Solna och Huddinge och tillhör...
2016-10-22

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
Välkommen till oss på avdelning R16 Neurokirurgiska kliniken i Solna! Karolinska...
2016-10-22

Sjuksköterska psykiatri

Stockholms Läns Sjukvårdsområde
Till vår avdelning för patienter med affektiva sjukdomar och främst för patienter med bipolär...
2016-10-21

Vi söker en sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Hudkliniken består av Hud- och Sesam (sex- och samlevnad) mottagning. Vi är ett glatt gäng som...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS