2017-01-20

Sjuksköterskor (timanställda)

Danderyds Sjukhus AB, Akutmottagningen
Akutmottagningen tar emot ca 90 000 besökare per år och är därmed Sveriges näst största akutmottagning. Patienterna är fördelade på internmedicin, hjärtmedicin, allmän kirurgi inklusive urologi och ortopedi. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla omvårdnaden och det akuta...
Sista ansökningsdatum: 2017-01-31
2017-01-20

Hjärnskaderehab. Unga Vuxna söker kurator

Danderyds Sjukhus AB, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus AB är en länsövergripande klinik som tar emot patienter i åldrarna 16 och uppåt. Verksamheten är indelad i tre huvudprocesser; hjärnskaderehab, smärtrehab och neurorehab. Vi bedriver rehabilitering av patienter inom...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-19
2017-01-20

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, HIA och Coronar/PCI lab
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus består av sex avdelningar med 75 vårdplatser, Coronar/PCI lab, fyra mottagningar (Arytmienheten, HND, Hemostas och Hjärtkärlcentrum Nord) samt en akut och en elektiv dagvårdsavdelning. Totalt arbetar här cirka 300 medarbetare. Vi söker en erfaren...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-20
2017-01-20

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Endoskopicentrum
Kirurg- och urologklinikens mottagningsverksamhet består av tre sektioner, Kirurgmottagning, Urologmottagning och Endoskopicentrum där Kirurgmottagning och Endoskopicentrum bedriver sina verksamheter i gemensamma lokaler. På Endoskopicentrum görs gastroskopier, koloskopier, ERCP, PEG-inläggningar...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-12
2017-01-19

Chefsjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, ortopedkliniken
I ett ständigt pågående förbättringsarbete strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att erbjuda sjukvård av hög kvalitet till våra patienter. Vi söker nu en chefssjuksköterska vars drivkraft är att leda och utveckla verksamheten mot våra gemensamma mål. Om du trivs med detta så...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-09
2017-01-19

Medicinteknisk ingenjör

Danderyds Sjukhus AB, Medicinsk Teknik/ Steril
Medicinsk Teknik ser till att den utrustning som används på Danderyds sjukhus är lämplig och säker för ändamålet. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 13485 för underhåll, konsultation, utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter. Här arbetar 45 ingenjörer och tekniker...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-03
2017-01-19

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Arytmienheten
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus består av sex avdelningar med 75 vårdplatser, fyra mottagningar (Arytmienheten, HND, Hemostas och Hjärtkärlcentrum Nord) samt en akut och en elektiv dagvårdsavdelning. Totalt arbetar här cirka 300 medarbetare. Arytmienheten utför implantationer, kontroll och...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-20
2017-01-18

Leg fysioterapeut/sjukgymnast

Danderyds Sjukhus AB, Andning/cirkulations-enheten
Paramedicinska sektionen vid Danderyds sjukhus AB består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och dietister. Fysioterapin har ca 35 medarbetare fördelade över två enheter - Andnings- och cirkulationsenheten och Ortopedi- och reumaenheten. Vi söker dig som är legitimerad...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-01
2017-01-18

Sjuksköterska, mottagningsarbete med ev rotation

Danderyds Sjukhus AB, Infektionskliniken
Nu rekryterar vi sjuksköterskor till infektionsklinikens mottagning, Danderyds Sjukhus Infektionskliniken på Danderyds sjukhus har genomgått stora förändringar de senaste åren. Vi har utökat med nya vårdavdelningar i toppskick, det finns 36 vårdplatser varav 18 är enkelsalar med slussar. Vi har...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-08
2017-01-18

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Kirurgmottagningen
Kirurg- och urologklinikens öppenvårdsverksamhet består av specialistläkarmottagningar inom kirurgi, urologi, endoskopi, obesitas och kolorektal. Inom verksamheten bedrivs även flera specialistsjuksköterskemottagningar. På kirurgmottagningen tar vi emot patienter som har mag- och tarmproblem,...
Sista ansökningsdatum: 2017-02-08

SENAST INKOMNA ANNONSER

2017-01-20

Sjuksköterskor (timanställda)

Danderyds Sjukhus AB
Akutmottagningen tar emot ca 90 000 besökare per år och är därmed Sveriges näst största...
2017-01-20

Hjärnskaderehab. Unga Vuxna söker kurator

Danderyds Sjukhus AB
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus AB är en...
2017-01-20

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus består av sex avdelningar med 75 vårdplatser, Coronar/PCI lab,...
2017-01-20

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Kirurg- och urologklinikens mottagningsverksamhet består av tre sektioner, Kirurgmottagning,...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS