2014-12-19

Sjuksköterska, vikariat sommaren 2015 ev längre

Danderyds Sjukhus AB, Sveriges näst största Akutmottagning
Akutmottagningen på Danderyds Sjukhus söker inför sommaren 2015 sjuksköterskor för sommarvikariat eller på timmar. Akutmottagningen tar emot ca 83 000 besökare per år, fördelat på våra fyra sektioner; internmedicin, hjärtmedicin, allmän kirurgi inklusive urologi och ortopedi. Vi arbetar ständigt...
Sista ansökningsdatum: 2015-04-30
2014-12-19

Sjuksköterskor Natt

Danderyds Sjukhus AB, Akutmottagningen
Akutmottagningen tar emot ca 80 000 besökare per år och är därmed Sveriges näst största akutmottagning. Patienterna är fördelade på internmedicin, hjärtmedicin, allmän kirurgi inklusive urologi och ortopedi. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla omvårdnaden och det akuta...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-31
2014-12-19

Sjuksköterska, natt

Danderyds Sjukhus AB, Medicinkliniken avd 92 gastroenterologienheten
Avdelning 92 består av 19 vårdplatser. Majoriteten av patienterna kommer via akutmottagningen, men vi bedriver även daglig elektiv vård. Här får du möjlighet att arbeta med att utreda och behandla patienter med gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomstillstånd. De dominerande diagnoserna är...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-11
2014-12-19

Sjuksköterska till

Danderyds Sjukhus AB, Medicinkliniken avd 92 gastroenterologienheten
Avdelning 92 består av 19 vårdplatser. Majoriteten av patienterna kommer via akutmottagningen, men vi bedriver även daglig elektiv vård. Här får du möjlighet att arbeta med att utreda och behandla patienter med gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomstillstånd. De dominerande diagnoserna är...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-11
2014-12-19

Leg. Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Medicinkliniken, Avdelning 72 Neurologi/AHP
Medicinkliniken är en av sjukhusets största kliniker och har idag avdelningar inriktade mot flera olika specialiteter såsom akutmedicin, gastroenterologi, stroke, neurologi, endokrin och lungmedicin och AHP (andningshandikappade patienter). Avdelning 72 har 16 vårdplatser med 2 olika...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-11
2014-12-19

Akut Stroke – sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Medicinkliniken Strokeavdelning 73
Vill du lära dig mer om hjärnans förmåga? Vi söker sjuksköterskor som vill påverka och utveckla vår Strokeavdelning. Avdelningen har 26 vårdplatser. Vi tar emot patienter dygnet runt och främst från akutmottagningen.
Sista ansökningsdatum: 2015-01-11
2014-12-18

Sjuksköterskor

Danderyds Sjukhus AB, Akutmottagningen
Vill du arbeta på Sveriges näst största akutmottagning! Akutmottagningen Danderyds Sjukhus söker sjuksköterskor för anställning dag, natt eller blandad dag och natttjänstgöring (treskift). För treskiftstjänstöring utgår ett lönetillägg på 3500:-/månad. Akutmottagningen tar emot ca 83 000 besökare...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-31
2014-12-18

Akut Stroke – 3-skift/Nattsjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Medicinkliniken Strokeavdelning 73
Vill du lära dig mer om hjärnans förmåga? Vi söker sjuksköterskor som gillar att jobba natt och vill påverka och utveckla vår Strokeavdelning. Avdelningen har 26 vårdplatser. Vi tar emot patienter dygnet runt och främst från akutmottagningen.
Sista ansökningsdatum: 2015-01-11
2014-12-18

Specialistläkare

Danderyds Sjukhus AB, Medicinkliniken Hemostascentrum
Medicinkliniken omfattar processorienterade enheter för gastro, lung, neuro stroke, endokrin och akutmedicin och består av åtta vårdavdelningar, fem öppenvårdsmottagningar och en endokrinologisk dagvårdsenhet. Medicinkliniken disponerar runt 130 vårdplatser och har ca 500 medarbetare. Här...
Sista ansökningsdatum: 2015-02-08
2014-12-16

Projektledare, delprojekt utbildning sökes

Danderyds Sjukhus AB, Programkontoret, Danderyds Sjukhus AB
Danderyds Sjukhus AB befinner sig i en expansiv fas när det gäller planering av lokaler och sjukhusets framtida fastighetsstruktur, vilket innebär både nybyggnation och omstrukturering av lokaler inom sjukhusområdet. När arbetet nu går in i en intensivare fas vad gäller det interna...
Sista ansökningsdatum: 2015-01-18

SENAST INKOMNA ANNONSER

2014-12-19

Ambulanssjuksköterskor

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
AISAB- Ambulanssjukvården i Storstockholm AB är ett bolag som bedriver ambulanssjukvård och som ägs...
2014-12-19

Sjuksköterska, vikariat sommaren 2015 ev längre

Danderyds Sjukhus AB
Akutmottagningen på Danderyds Sjukhus söker inför sommaren 2015 sjuksköterskor för sommarvikariat...
2014-12-19

Sjuksköterskor Natt

Danderyds Sjukhus AB
Akutmottagningen tar emot ca 80 000 besökare per år och är därmed Sveriges näst största...
2014-12-19

Sjuksköterska, natt

Danderyds Sjukhus AB
Avdelning 92 består av 19 vårdplatser. Majoriteten av patienterna kommer via akutmottagningen, men...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS