2015-04-27

Specialistläkare inom Akutsjukvård

Danderyds Sjukhus AB, Akutmottagningen på Danderyds Sjukhus
Vill du vara med från starten? Nu anställer Danderyds Sjukhus Akutmottagning specialistkompetenta läkare inom Akutsjukvård för att möta framtidens patientflöden. Nu kan du vara med och skapa ett helt nytt arbetssätt hos oss. Vi söker specialistkompetenta läkare inom Akutsjukvård som både vill...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-31
2015-04-27

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, MAVA/IMA, Medicinkliniken
Avdelningen 75 tillhör medicinkliniken och har 12 vårdplatser. Avdelningen befinner sig i en utvecklingsprocess där målsättningen är att i framtiden bli en intermediärvårdsavdelning. Idag kan avdelning 75 beskrivas som en akutvårdsavdelning (MAVA), där den stora majoriteten av patienterna kommer...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-24
2015-04-27

Sjuksköterska sökes

Danderyds Sjukhus AB, neurologen (avd 72) Danderyd
Medicinkliniken är en av sjukhusets största kliniker och har idag avdelningar inriktade mot flera olika specialiteter såsom akutmedicin, gastroenterologi, stroke, neurologi, endokrin och lungmedicin och AHP (andningshandikappade patienter). Avdelning 72 har 16 vårdplatser med två olika...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-24
2015-04-24

Legitimerad Arbetsterapeut

Danderyds Sjukhus AB, Paramedicinska sektionen
Paramedicinska sektionen består av 70 medarbetare fördelade på fyra olika enheter inom arbetsterapi, sjukgymnastik och nutrition. Sektionens medarbetare arbetar på kliniker över stora delar av sjukhuset. På arbetsterapin är vi 17 medarbetare som arbetar med patienter inom verksamhetsområdena:...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-03
2015-04-24

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör sökes

Danderyds Sjukhus AB, Talkliniken
Talkliniken rymmer de flesta logopediska inriktningar för barn och vuxna. Vi har verksamhet på flera olika områden i Stockholm. Arbetet bedrivs processinriktat och verksamheten fokuserar i hög grad på klinisk utveckling. Vi samarbetar med flertalet av landets logopedutbildningar, främst med Enheten...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-10
2015-04-23

Kvalitetsutvecklare

Danderyds Sjukhus AB, Ortopedkliniken
Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus har ca 250 medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård. Slutenvården består av två vårdavdelningar för trauma och en för planerade höft- och knäplastiker. Utöver nämnda delar finns också en klinisk utbildningsavdelning (KUA) där studenter och lärare...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-10
2015-04-23

Välkommen till världens bästa avdelning,

Danderyds Sjukhus AB, Infektion söker vi nu sjuksköterskor!
Gillar du att arbeta i en miljö med stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter? Infektionsavdelningen på Danderyds sjukhus har 18 vårdplatser som i första hand vårdar patienter med smittsamma eller svåra infektionssjukdomar som kräver specialistvård. Exempel på sådana sjukdomar är sepsis,...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-17
2015-04-22

Chefbarnmorska

Danderyds Sjukhus AB, MVC Prima Liv , Kvinnokliniken
Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus bedriver specialistvård med hög kompetens inom öppen och sluten sjukvård.Verksamhetsområdet är indelat i en obstetrisk-och gynekologisk sektion. Prima Liv är en mödrahälsovårdsmottagning med cirka 1000 inskrivna gravida per år. Vi har även...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-22
2015-04-20

Barnmorska natt

Danderyds Sjukhus AB, Kvinnokliniken
Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Med ca 6000 förlossningar per år har vi en av landets största förlossningsavdelningar. Den gynekologiska verksamheten har en inriktning på benign gynekologisk kirurgi, laparoscopi samt...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-22
2015-04-20

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Avdelning 93 och 76
Avdelning 93 är medicinklinikens profilavdelning för patienter med diabetes och endokrina sjukdomar. Avd 76 är en allmän internmedicin avdelning som vårdar patienter med blandade diagnoser. Vill du arbeta i en grupp där samarbete, kompetensutveckling och ständiga förbättringar värderas högt är vi...
Sista ansökningsdatum: 2015-05-10

SENAST INKOMNA ANNONSER

2015-04-27

Specialistläkare inom Akutsjukvård

Danderyds Sjukhus AB
Vill du vara med från starten? Nu anställer Danderyds Sjukhus Akutmottagning specialistkompetenta...
2015-04-27

Sjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Avdelningen 75 tillhör medicinkliniken och har 12 vårdplatser. Avdelningen befinner sig i en...
2015-04-27

Sjuksköterska sökes

Danderyds Sjukhus AB
Medicinkliniken är en av sjukhusets största kliniker och har idag avdelningar inriktade mot flera...
2015-04-27

Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset
Vår trevliga slutenvårdsavdelning finns i Huddinge. Här vårdar vi patienter med njurmedicinska och...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS