2017-02-23

Fysioterapeut/sjukgymnast till

Danderyds Sjukhus AB, Paramedicinska Sektionen
Paramedicinska Sektionen som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister säljer sina tjänster till övriga kliniker inom Danderyds sjukhus. Fysioterapin består av ca 35 medarbetare indelade i två grupper med varsin chefsjukgymnast, Ortopedi- och Reumaenheten samt Andning...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-10
2017-02-23

Vaktmästare

Danderyds Sjukhus AB, SGS/Servicecenter/Servicegruppen
Vaktmästeri för intern service är en del av Servicecenter, som ingår i Sjukhus gemensamma service (SGS) på Danderyds sjukhus AB. Vaktmästeriet erbjuder följande tjänster: möbelhantering, snickeriarbeten och montering. Vi söker Dig som är intresserad av ett arbete med mycket tekniska...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-12
2017-02-23

Forskningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Gastromottagningen, Medicinkliniken
Gastroenterologi är en specialitet där mycket forskning pågår och där flera mycket effektiva behandlingsmetoder tagits fram under de senaste åren. Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus bedriver en högkvalitativ vård av patienter med gastroenterologisk och hepatologisk sjukdomsbild. På vår...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-19
2017-02-23

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus
Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus bedriver en högkvalitativ vård av patienter med gastroenterologisk och hepatologisk sjukdomsbild. Här är patienten en del av teamet och en stor del av mottagningen är sjuksköterskeledd, vilket ställer höga krav på självständighet och kompetens hos...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-19
2017-02-22

Forsknings- och utvecklingsintresserad specialist

Danderyds Sjukhus AB, Försäkringsmedicinsk utredningsenhet på DS
Då vi utökar verksamheten behöver vi förstärka vår läkargrupp och söker nu specialistläkare till Försäkringsmedicinsk Utredningsenhet inom Sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm. Som enda leverantör inom...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-19
2017-02-22

Medicinsk sekreterare

Danderyds Sjukhus AB, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är en länsövergripande klinik. Verksamheten är indelad i tre huvudprocesser; hjärnskaderehab, smärtrehab och neurorehab. Vi bedriver rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskador, kronisk smärta, postpolio, stress, neuromuskulära...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-15
2017-02-22

Se hit du som är sjuksköterska!

Danderyds Sjukhus AB, NYA avd 98. På dina villkor!
I nyrenoverade lokaler med fantastisk utsikt över Edsviken öppnar en ny vårdavdelning på Hjärtkliniken! På vårdavdelning 98 kommer Thoraxpatienter (Hjärt, lung, infektion och ev thoraxkirurgi) med behov av eftervård vårdas. Avdelningen kommer endast ta emot planerad inläggning av patienter...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-15
2017-02-22

Operationssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB, Centraloperation kirurg/urolog- & ortopedsektionen
Centraloperation vid Danderyds sjukhus tillhör Kirurg- och urologkliniken men är indelad i två sektioner där Ortopedsektionen består av halva verksamheten och kirurg-och urologsektionen andra halvan. Avdelningen är bemannad dygnet runt. Vi utökar nu verksamheten och därför söker vi...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-26
2017-02-22

Undersköterska

Danderyds Sjukhus AB, Centraloperation
Centraloperation vid Danderyds sjukhus tillhör Kirurg- och urologkliniken men är indelad i två sektioner där Ortopedsektionen består av halva verksamheten och kirurg/urologsektionen andra halvan. Avdelningen är bemannad dygnet runt. Vi utökar nu verksamheten och undrar om du vill bli en av oss?
Sista ansökningsdatum: 2017-03-26
2017-02-21

Bemanningsassistent

Danderyds Sjukhus AB, Ortopedkliniken
Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus har ca 250 medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård. Slutenvården förfogar över två vårdavdelningar för trauma och en för planerad höft- och knäproteskirurgi. Utöver nämnda delar finns också en klinisk utbildningsavdelning (KUA) där studenter och...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-08

SENAST INKOMNA ANNONSER

2017-02-23

Fysioterapeut/sjukgymnast till

Danderyds Sjukhus AB
Paramedicinska Sektionen som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och...
2017-02-23

Vaktmästare

Danderyds Sjukhus AB
Vaktmästeri för intern service är en del av Servicecenter, som ingår i Sjukhus gemensamma service...
2017-02-23

Forskningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Gastroenterologi är en specialitet där mycket forskning pågår och där flera mycket effektiva...
2017-02-23

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus bedriver en högkvalitativ vård av patienter med...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS