2017-02-23

Samordnare/sjuksköterska

Södersjukhuset AB, Sachsska barn- och undomssjukhuset
På jakt efter en mer utmanande sjuksköterskeroll? I denna rotationstjänst får du möjlighet till en arbetsledande roll som samordnare dagtid samtidigt som du har kvar patientkontakten i omvårdnadsarbetet.
Sista ansökningsdatum: 2017-03-16
2017-02-23

Samordnare/barnsjuksköterska

Södersjukhuset AB, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
På jakt efter en mer utmanande sjuksköterskeroll? I denna rotationstjänst får du möjlighet till en arbetsledande roll som samordnare dagtid samtidigt som du har kvar patientkontakten i omvårdnadsarbetet.
Sista ansökningsdatum: 2017-03-16
2017-02-22

Sjuksköterska

Södersjukhuset AB, Endoskopienheten, VO Internmedicin
Vill du vara med och skapa Framtidens endoskopiska centrum? I september öppnades vårt nya endoskopiska centrum. Målsättningen är att bli Sveriges mest högkvalitativa endoskopiska enhet med samlad spetskompetens. Vår endoskopienhet bedriver verksamhet inom gastroenterologi, lungmedicin och...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-15
2017-02-21

Vi söker en leg Arbetsterapeut

Södersjukhuset AB, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Är du intresserad av handkirurgisk rehabilitering, vill vara delaktig i kvalitetssäkringsarbete och arbeta i ett välfungerande multidisciplinärt team? Då är du välkommen att ansöka till oss! Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset är Stockholms läns landsting enda specialistklinik för...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-17
2017-02-20

UR-KUL för nyutexaminerade sjuksköteskor

Södersjukhuset AB, Urologkliniken på Södersjukhuset
Avdelning 65 söker nu dig som sjuksköterska med intresse för urologi/akutsjukvård att ingå i vårt team! Urologi är en bred specialitet som innehåller både benigna och cancerrelaterade sjukdomar där patienterna är både unga och äldre. På vår vårdavdelning behandlar och vårdar vi både akuta och...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-19
2017-02-20

Sommarvikarierande barnmorskor/sjuksköterskor

Södersjukhuset AB, Gynekologisk vårdavdelning 72 och Gynakut
Gynekologisk vårdavdelning 72 och Gynakut söker sommarvikarierande barnmorskor alt sjuksköterskor med erfarenhet av kirurgisk akutsjukvård.
Sista ansökningsdatum: 2017-03-31
2017-02-17

Undersköterska

Södersjukhuset AB, AVA, Södersjukhuset
Tycker du att ett omväxlande arbete inom internmedicinsk akutsjukvård låter intressant? Vårt verksamhetsområde har 7 vårdavdelningar och en stor medicinmottagning med endoskopiskt centrum. Vårt uppdrag är att bedriva internmedicinsk akutsjukvård inriktad mot de vanligaste folksjukdomarna som...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-03
2017-02-17

Strokesjuksköterskor

Södersjukhuset AB, Verksamhetsområde Internmedicin
På SöS bedrivs en mycket omfattande strokevård. Idag vårdar vi ca 1500 patienter med stroke och TIA årligen. Sedan flera år tillbaka är Södersjukhuset ett av de sjukhus i landet som ger flest trombolysbehandlingar. Utöver stroke, utreder och behandlar vi även ett stort antal akuta neurologiska...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-08
2017-02-17

Sjuksköterskor

Södersjukhuset AB, sektionen för diabetes/endokrinologi/hematologi
Välkommen att söka arbete hos oss på vår nystartade sektion för diabetes/ endokrinologi och hematologi. På våra avdelningar trivs vi med varandra! Det har visat sig i våra senaste medarbetarenkäter. Avdelningarna präglas av stabilitet och kontinuitet och vi lägger stort fokus på samarbete och...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-08
2017-02-17

Sommarjobb 2017 Sjuksköterske- och Läkarstudenter

Södersjukhuset AB, Verksamhetsområde Kirurgi
Södersjukhuset är ett akutsjukhus mitt i Stockholm, är hela livets sjukhus där vi med hög kompetens och bra samarbete strävar efter att vara Sveriges ledande akutsjukhus. Verksamhetsområde Kirurgi består av fyra vårdavdelningar med olika inriktning samt mottagning, operation och...
Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

SENAST INKOMNA ANNONSER

2017-02-23

Fysioterapeut/sjukgymnast till

Danderyds Sjukhus AB
Paramedicinska Sektionen som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och...
2017-02-23

Vaktmästare

Danderyds Sjukhus AB
Vaktmästeri för intern service är en del av Servicecenter, som ingår i Sjukhus gemensamma service...
2017-02-23

Forskningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Gastroenterologi är en specialitet där mycket forskning pågår och där flera mycket effektiva...
2017-02-23

Mottagningssjuksköterska

Danderyds Sjukhus AB
Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus bedriver en högkvalitativ vård av patienter med...

SÖK TJÄNST VIA REFERENSNUMMER FRÅN PLATSANNONS